FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 
 
Prof.Dr. Gürsel Dinç (Başkan)
 
Prof. Dr. Servet Kılıç
 
Prof. Dr. Nuri Altuğ 
 
Doç. Dr. Mustafa Necati Muz
 
Doç. Dr. Serkan Erdoğan
 
Yrd. Doç. Dr. Recep Sıralı