Akademik Yükselme Değerlendirme Kurulu Alt Birim Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hakan BULUT (Başkan)

Prof. Dr. Muzaffer TAŞ (Üye)

Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Recep SIRALI (Üye)