Prof. Dr. Gürsel DİNÇ

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı V.

Anabilim Dalları

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Yrd.Doç.Dr Nurullah ÖZDEMİR
 
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç.Dr Nurullah ÖZDEMİR
Yrd. Doç.Dr. Mustafa YİPEL
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı 
Bölüm Başkanlığı uhdesinde
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Banur BOYNUKARA
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
Parazitoloji Anabilim Dalı 
 
Anabilim Dalı Başkanı 
Bölüm Başkanlığı uhdesinde
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Gülay VURAL
Doç. Dr. Mustafa Necati MUZ
 
Öğretim Elemanları:
Araş. Gör. Fatma Nur ŞAHPAZ
 
 
 
 
Patoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. Sevda İNAN
 
 
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Sevda İNAN
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
 
Viroloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Dilek MUZ
 
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Dilek MUZ
 
Öğretim Elemanları: