Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Hakan BULUT

 

Dr. Öğretim Üyesi Sevda İNAN 

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı

Anabilim Dalları

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah ÖZDEMİR
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah ÖZDEMİR
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YİPEL
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı 
(Dekanlık Uhdesinde)
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Banur BOYNUKARA
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
Parazitoloji Anabilim Dalı 
 
Anabilim Dalı Başkanı 
(Dekanlık Uhdesinde)
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Gülay VURAL
Doç. Dr. Mustafa Necati MUZ
 
Öğretim Elemanları:
Araş. Gör. Fatma Nur ŞAHPAZ
 
 
 
 
Patoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı: 
 Dr. Öğretim Üyesi Sevda İNAN
 
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Sevda İNAN
 
Öğretim Elemanları:
 
 
 
 
Viroloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
 
Dr. Öğretim Üyesi Dilek MUZ
 
Öğretim Üyeleri:
 
Prof. Dr. Hakan BULUT
 
Dr. Öğretim Üyesi Dilek MUZ
 
Öğretim Elemanları: