Prof. Dr. Banur BOYNUKARA

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan V.

 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR
 
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR
 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Banur BOYNUKARA
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Banur BOYNUKARA
 
Parazitoloji Anabilim Dalı 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Gülay VURAL
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Gülay VURAL
Doç. Dr. Mustafa Necati MUZ
 
Öğretim Elemanları:
Araş. Gör. Fatma Nur ŞAHPAZ
 
Patoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı: 
Dr. Öğretim Üyesi Sevda İNAN
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Sevda İNAN
 
Viroloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Hakan BULUT
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Hakan BULUT
Doç. Dr. Dilek MUZ