Basın-Yayın ve İletişim Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hakan BULUT (Başkan)

Dr.Öğretim Üyesi Recep SIRALI

Doç. Dr. Mustafa YİPEL

     Dr.Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU

Dr.Öğretim Üyesi Sevda İNAN

Dr.Öğretim Üyesi Deniz BELENLİ