Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR

                                                              Birim Kalite Elçisi

 

Prof. Dr. Gürsel DİNÇ

             Temel Bilimler Bölüm Başkanı                         

 

Prof. Dr. Banur BOYNUKARA

 Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı    

Prof. Dr. Servet KILIÇ

Klinik Bilimler Bölüm Başkanı

 

Dr. Öğretim Üyesi Ece ÇETİN

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı

 

Doç.Dr. Selçuk KAPLAN

Zootekni ve Hayvan Besleme

Bölümü Başkanı