Veteriner Fakültesi Kalite Elçileri

Doç. Dr. NURULLAH ÖZDEMİR

Prof. Dr. SERVET KILIÇ

Prof. Dr. HAKAN BULUT

Doç. Dr. BUKET BAKIR

Dr. Öğr. Üyesi RECEP SIRALI

Dr. Öğr. Üyesi ECE ÇETİN