Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi Kalite Elçileri

Prof. Dr. HAKAN BULUT
Birim Kalite Elçisi

Prof. Dr. SERVET KILIÇ
Klinik Bilimler

Prof. Dr. BANUR BOYNUKARA
Klinik Öncesi Bilimler

Doç. Dr. BUKET BAKIR
Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi RECEP SIRALI
Zootekni ve Hayvan Besleme

Dr. Öğr. Üyesi ECE ÇETİN
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi