Burs Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Gürsel DİNÇ (Başkan)

Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN (Üye)

Araş. Gör. Dr. Elif GÖKÇE (Üye)

Araş. Gör. Tuba Damla ERTAŞ (Üye)

Fak. Sekreteri Nebi UĞAY (Üye)