Hayvan Refahı Birimi Üyeleri

Dr. Öğretim Üyesi Recep SIRALI (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Asuman UYGUNTÜRK (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Çetin YAĞCILAR (Üye)