Veteriner Fakültesi

 

Hayvan Refahı Birimi Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Recep SIRALI 

 

Hayvan Refahı Birimi Üyeleri

Dr. Öğretim Üyesi Sezai ARSLAN 

Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU 

Dr. Öğretim Üyesi Kudret YENİLMEZ