Veteriner Fakültesi

 

Merkezi Laboratuar, Proje ve Yayın Komisyonu Başkanı

Prof.Dr.Gürsel DİNÇ

 

Merkezi Laboratuar, Proje ve Yayın Komisyonu Üyeleri

Doç.Dr.Melek KOÇAK

Doç. Dr.Selçuk KAPLAN

Doç. Dr. Buket BAKIR

Dr.Öğretim Üyesi Sevda İNAN