Mezun Takip Komisyonu Başkanı

   Dr. Öğretim Üyesi Halef DOĞAN

 

Mezun Takip Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğretim Üyesi Asuman UYGUNTÜRK

Dr. Öğretim Üyesi  Halime PEHLİVANOĞLU 

Araş. Gör. Tuba Damla ERTAŞ

Araş. Gör. Elif GÖKÇE