Mezun Takip Komisyonu Üyeleri         

   Dr. Öğretim Üyesi Halef DOĞAN (Başkan)

       Dr. Öğretim Üyesi Asuman KIZILTEPE (Üye)

                  Dr. Öğretim Üyesi  Halime PEHLİVANOĞLU  (Üye)

Araş. Gör. Tuba Damla ERTAŞ (Üye)

Araş. Gör. Elif GÖKÇE (Üye)