2021-11-01

Uzaktan Eğitim Dersleri; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce I Ara sınavları 4-5 Aralık 2022 tarihlerinde UZEM tarafından çevirim-içi olarak yapılacaktır.