Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu 

 

Prof. Dr. Nuri ALTUĞ  ( Başkan )

Doç Dr. Nurullah ÖZDEMİR  ( Üye )

Prof. Dr. Servet KILIÇ  ( Üye )

Doç Dr. Serkan ERDOĞAN  ( Yedek Üye )

Doç. Dr. Buket BAKIR  ( Yedek Üye )