FAKÜLTE KURULU
 
 
Prof. Dr. Gürsel Dinç (Birim Kurul Başkanı)
 
Prof. Dr. Servet KILIÇ (Birim Kurul Üyesi)
 
Prof. Dr. Nuri Altuğ (Birim Kurul Üyesi)
 
Doç. Dr.Serkan Erdoğan (Birim Kurul Üyesi)
 
Doç.Dr. Doğan Narinç (Birim Kurul Üyesi)
 
Yrd. Doç. Dr.Recep Sıralı  (Birim Kurul Üyesi)
 
Prof. Dr. Gürsel Dinç (Temel Bilimler Bölüm Başkanı)
 
Prof. Dr. Gürsel Dinç (Klinik Öncesi Blimler Bölüm Başkanı V.)
 
Prof. Dr. Servet KILIÇ (Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı)
 
Doç.Dr. Doğan Narinç (Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı)
 
Yrd. Doç.Dr. Nurullah Özdemir ( Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı V.)