Deniz DOĞRULATAN

Öğrenci İşleri

Fatih AYDIN

Ayniyat, Satın Alma, Maaş, Tahakkuk

Elif ÇAKICI BİRCAN

Öğrenci İşleri

                 

 

Recep BAYRAM 

Özel Kalem, Yazı İşleri ve Staj İşlemleri

 

Mehmet ŞENTÜRK

Bölüm Sekreterliği, Evrak Kayıt ve Personel İşleri