TARİHÇE

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi; 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2012 / 3209 no’ lu bakanlar kurulu kararnamesi uyarınca Türkiye’ de Trakya bölgesinde veteriner hekim ihtiyacının karşılanması ve hayvancılık potansiyelinin bilimsel olarak geliştirilmesi, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur.