Veteriner Fakültesi

Vizyonu

            Geleceğin meslektaşları olacak tüm öğrencilerimizin dengeli ve eşit şartlarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak.

            Veteriner fakültesinde görev yapan tüm akademisyenlere özgür çalışma ortamları sağlayarak ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmaya ve üretmeye teşvik ederek patentli çalışma sayısını arttırmak.

            Fakültenin fiziki şartlarını daha da iyileştirerek Avrupa ve Amerika’da bulunan veteriner fakültelerindeki kaliteyi hedeflemek.

            Sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda bölge halkının da hayvan besleme ve bakımı hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak.

            Öğrencilerimizin hayvan sağlığı, refahı ve hayvan hakları alanlarındaki sorunlarını öngören, sonuç odaklı ve çözüm üretebilen, deontolojik ve etik kurallarına uyan, nitelikli ve saygın veteriner hekimler olarak yetişmelerini sağlamak.

            Araştıran, İlgili olduğu alanda bilimsel araştırmalar yapan ve bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olabilmek.

 

Misyonu

            Bilimsel anlayış ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime, çevre bilincine ve iletişim becerisine sahip, hoşgörüsü olan,  hayat boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve eleştirel düşünebilen veteriner hekimler yetiştirmek.

            Mesleğin etik kurallarına uyan, veteriner hekimlik alanındaki araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlığı, davranışları, refahı, üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve hayvan ıslahı konularında gelişmelere ışık tutarak bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı temel ilke edinmek.

            Zoonoz olan hastalıkların da dahil olmak üzere hayvan sağlığını tehdit eden tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmak, hayvansal kökenli gıda kaynaklarının denetlenmesini sağlayarak hem halk sağlığını korumak hem de ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak.