Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hakan BULUT (Başkan)

Doç. Dr. Dilek MUZ

Dr.Öğretim Üyesi Fulya ALTIOK YİPEL

Dr.Öğretim Üyesi Sevda İNAN