Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hakan BULUT (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Dilek MUZ

Dr.Öğretim Üyesi Fulya ALTIOK YİPEL

Dr.Öğretim Üyesi Sevda İNAN