Satın Alma ve Muayene Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. Nurullah ÖZDEMİR

 

Satın Alma ve Muayene Komisyonu Üyeleri

Dr.Öğretim Üyesi Recep SIRALI

Dr.Öğretim Üyesi Sezai ARSLAN

Fatih AYDIN