Satın Alma ve Muayene Komisyonu Üyeleri

Doç.Dr.Doğan NARİNÇ (Başkan)

Yrd.Doç.Dr.Recep SIRALI

Yrd.Doç.Dr.Sezai ARSLAN

Fatih AYDIN