Satın Alma ve Muayene Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Hakan BULUT (Başkan)

Dr.Öğretim Üyesi Recep SIRALI

Dr.Öğretim Üyesi Sezai ARSLAN

Fatih AYDIN