Satın Alma ve Muayene Komisyonu Üyeleri

Yrd.Doç.Dr.Nurullah ÖZDEMİR (Başkan)

Prof.Dr.Servet KILIÇ

Doç.Dr.Serkan ERDOĞAN

Fatih AYDIN