Prof. Dr. Gürsel DİNÇ (Dekan)

Prof. Dr. Hakan BULUT (Dekan Yardımcısı)    

Doç. Dr. SERKAN ERDOĞAN (Dekan Yardımcısı)                  

 

 


Akademik Personel Listesi
Dr. Öğr. Üyesi FULYA ALTINOK YİPEL
(0282) 250 - 4721
fyipel@nku.edu.tr
fyipel.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi TUBA ÖZGE YAŞAR ERKAL
(0282) 250 - 4724
toyasar@nku.edu.tr
toyasar.cv.nku.edu.tr