Dr. Öğretim Üyesi Ece ÇETİN

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı

 
 
 
 
 

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı:
 
 
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Ece ÇETİN
Dr. Öğretim Üyesi Halime PEHLİVANOĞLU
 
Öğretim Elemanları: