Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeleri

Doç.Dr.Serkan ERDOĞAN (Başkan)

Dr.Öğretim Üyesi Dilek MUZ

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa YİPEL

Dr.Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU

Elif ÇAKICI BİRCAN