Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeleri

Doç.Dr.Serkan ERDOĞAN (Başkan)

Doç. Dr. Dilek MUZ

Doç. Dr.Mustafa YİPEL

Dr.Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU

Elif ÇAKICI BİRCAN