Prof. Dr. Gürsel DİNÇ

Temel Bilimler Bölüm Başkanı

 
Anatomi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Gürsel DİNÇ
Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN
 
Öğretim Elemanları:
Arş. Gör. Tuba Damla ATAR
 
Biyokimya Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Görevlisi Deniz KARAKÇI
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Görevlisi Deniz KARAKÇI
 
Fizyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU
 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Melek KOÇAK
 
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Melek KOÇAK
Doç. Dr. Buket BAKIR
 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı: 
Dr. Öğretim Üyesi Asuman UYGUNTÜRK
 
Öğretim Üyeleri: 
Dr. Öğretim Üyesi Asuman UYGUNTÜRK