Temel Bilimler Bölüm Başkanı

Dekanlık Uhdesinde

 
Anatomi Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Doç.Dr. Serkan ERDOĞAN
 
Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Gürsel DİNÇ
Doç.Dr. Serkan ERDOĞAN
 
Öğretim Elemanları:
Arş. Gör. Tuba Damla ATAR
 
Biyokimya Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Deniz BELENLİ
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Deniz BELENLİ
Öğretim Elemanları:
 
Fizyoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Nilay SEYİDOĞLU
 
Öğretim Elemanları:
 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Melek KOÇAK
 
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Melek KOÇAK
Doç. Dr. Buket BAKIR
 
Öğretim Elemanları:
 
 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı: 
Dr. Öğretim Üyesi Asuman KIZILTEPE
Öğretim Üyeleri: 
Dr. Öğretim Üyesi Asuman KIZILTEPE
Öğretim Elemanları: