Dr. Öğretim Üyesi Recep SIRALI

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanı

 
Biyoistatistik Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
 
Öğretim Üyeleri:
Öğretim Elemanları:
 
Genetik Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Selçuk KAPLAN
 
Öğretim Üyeleri:
Dr. Öğretim Üyesi Selçuk KAPLAN
 
Öğretim Elemanları:
 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÇETİN
 
Öğretim Üyeleri:  
Öğretim Elemanları:
 
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tülin ÖZBAŞER
 
Öğretim Üyeleri:
Öğretim Elemanları:
 
Zootekni Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı Başkanı:
 
Öğretim Üyeleri:
 
Öğretim Elemanları: